Galil Mountain

Address – Kibbutz Yiron
Telephone – +972-4-6868740
Fax – +972-4-6868506
E-mailwinery@galilmountain.co.il
Sitewww.galilmountain.co.il
Kosher – Yes