Hans Sternbach

Address – No 83, Moshav Givat Yeshayahu 99825
Telephone – +972-2-9990162
Cellular – +972-52-3859926
Fax – +972-2-9911703
E-mailsk-Gadi@zahav.net.il
Kosher – No