Somek Winery

Address – 16 Herzl St., Zichron Ya?acov 30900
Telephone – +972-4-6397982
Cellular – +972-50-5346490
Fax – +972-4-6391194
E-mailbarakdhn@netvision.net.il
Kosher – No