Soreq Winery

Address – Moshav Tal Shachar
Telephone – +972-8-9450844
Fax – +972-8-9370385
E-mailsoreq@barak.net.il
Kosher – No